Fulletó Habitatge Barcelona

Fulletó esplicatiu de l’habitatge pùblic a Barcelona (Ajuntament de Barcelona)