Fulletó Habitatge Barcelona

Fulletó explicatiu de l’habitatge pùblic a Barcelona (Ajuntament de Barcelona)