Cultura Viva: El català. Dep. Cultura Generaliat de Catalunya