Cultura Viva: Arquitectura. Dep. Cultura Generaliat de Catalunya