Infografies interactives

Interactuar amb una informació gràfica ens permet entendre millor els conceptes representats. L’espectador passa a conèixer les dades per si mateix, deixa de ser un lector passiu i esdevé un espectador actiu, així aconseguim que el missatge arribi millor i sigui recordat.